START   DIGIBORD   STEM   ICT   PROGRAMMA'S   Gmail Drive AgendaBlogger Dropbox Picasa YouTube Symbaloo    
_ICT: stappenplannen en eindtermen
Betekom Gelrode Ourodenberg
Tremelo Rotselaar Baal
   
 

STAPPENPLANNEN VOOR LEERLINGEN

 

  ICTdimant
 

ET1
de leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Uitleg:
PC's zijn er niet alleen om spelletjes te spelen. Ze zijn een leermiddel en een hulpmiddel.

Voorbeeld:
- kleuters puzzelen rond de herfst, eerste schooldag, vervoer,...
- een opstel maken in Word
- opzoekingswerk (cd-rom, Google, Wikikids, Wikipedia, Van Dale,...)
- kind met een bepaald rekenprobleem oefent regelmatig op de computer op dat specifieke probleem,...

   
 

ET2
de leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorden en doelmatige manier.

Uitleg:
Kinderen hebben bij het werken met ICT respect voor het materiaal, voor de anderen en voor zichzelf.
Ze zijn er zich van bewust dat er virussen, reclame, 18+ websites,... bestaan en gaan daar doordacht mee om.
Ze hebben steeds een doel voor ogen wanneer ze ICT gebruiken.

Voorbeeld:
- bij het maken van een opstel in Word hoeft er geen prentje bij te staan (weinig meerwaarde)
- wanneer kinderen bij het surfen een ongepaste website tegenkomen melden ze dit dadelijk aan de leerkracht
- kinderen leren in de klas hoe ze correct aan de computer moeten zitten

   
 

ET3
de leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Uitleg:
De computer, laptop, tablet, digitaal bord,... als middel bij de verwerking van leerinhouden.

Voorbeeld:
- klik op de juiste vorm (cirkel, ster, vierkant,...)
- tafel van 5 oefenen in Sommenplaneet
- woordpakket oefenen in Woordkasteel
- Eduroms
- Maan, roos, vis
- cd-rom van Rekensprong, Taalsignaal, ...
- website van Mikado online (L1, L2, L3, L4, L5 en L6)

Sommenplaneet Woordkasteel Veilig Leren Lezen

   
 

ET4
de leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

Uitleg:
De computer neemt de rol van de leerkracht over en biedt informatie in gepaste vorm aan de leerlingen aan.

Voorbeeld:
- filmpje over meten (Beeldbank SchoolTV)
- een webspeurtocht
- een verkeersspel op de computer toont de noodzaak aan van verkeersborden
- een filmpje op internet toont de cyclus van water

(ook perfect te gebruiken bij hoogbegaafde leerlingen = uitdaging!)

meten waterkringloop verkeer

   
 

ET5
de leerlingen kunnen ICTgebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven

Uitleg:
ICT als hulpmiddel bij het creatief ontwerpen en/of gevoelens te uiten

Voorbeeld:
- in TuxPaint een tekening maken voor moederdag
- een versje inspreken voor vaderdag (Audacity)
- affiches ontwerpen in Word, PowerPoint, Publisher,...
- foto's van openluchtklassen verwerken in PowerPoint, Windows Movie Maker,...
- een levend stripverhaal maken als verwerking van een thema pesten (fototoestel + pc)
- zelf muziek maken (Mario Paint Composer, Tony-B Machine,...)
- interviews opnemen (filmen met digitaal fototoestel, micro en laptop, filmen met tablet,...)

TuxPaint Audacity
Mario Paint Composer Tony-B Machine

   
 

ET6
de leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren

Uitleg:
De leerlingen gaan informatie opzoeken op cd-roms, scans, internet, digitale foto's,... en halen daaruit de informatie die voor hen het meest geschikt is. Deze informatie verwerken en presenteren de leerlingen op hun eigen niveau.

Voorbeeld:
- leerlingen maken een spreekbeurt over hun favoriete dier. Informatie wordt opgezocht op internet. Nadien verwerken de leerlingen deze
- informatie met behulp van PowerPoint of Word.
- idem, maar de info wordt gebundeld op een blog
- de leerlingen leren over hefbomen. Aan de hand van het internet ontdekken ze dat de Egyptenaren hefbomen nodig hadden om hun
- piramides te bouwen.

tijger piramides
hefbomen katrollen

   
 

ET7
de leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen

Uitleg:
Het gaat hier om het proces van het voorstellen op zich: leerlingen die, alleen of in samenwerking met anderen, in staat zijn om informatie
aan anderen mee te delen of te tonen met ondersteuning van ICT

Voorbeeld:
- kleuters vertellen elkaar over hun vakantie via foto's op de klascomputer (ouders geven een usb-stick met foto's mee naar school)
- kleuters vertellen elkaar over de belevenissen van Jules de klaspop aan de hand van foto's op de klascomputer
- op vele hedendaagse tv's kan rechtstreeks een fototoestel, laptop en/of usb-stick aangesloten worden om allerlei zaken voor te
- stellen aan elkaar
- een projector en laptop gebruiken bij het voorstellen van een spreekbeurt (de oudste leerlingen zetten zelf alles klaar en ruimen op)

   
 

ET8
de leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige
manier te communiceren

Uitleg:
De leerlingen gebruiken ICT om te communiceren met elkaar en anderen, maar houden hierbij de veiligheid en het doel goed in het oog.

Voorbeeld:
- e-mailen met een andere klas (binnen de school, scholengemeenschap, binnenland, buitenland,...)
- leerlingen van klas A maken een halve tekening in Paint en mailen ze door naar klas B. Klas B maakt de tekening af en mailt ze terug.
- de leerlingen van klas A hebben geleerd over breuken en stellen 20 oefeningen op voor de leerlingen van klas B.
- Deze oefeningen worden gemaild en door klas B opgelost. Nadien worden de oplossingen terug gemaild en nagekeken door klas A.
- de klas/school heeft een eigen blog waarop de leerlingen verslagjes, foto's,... plaatsen
- een eigen Facebookpagina van de klas
- Elke week is één leerling verantwoordelijk voor de Facebookpagina van de klas. Hij/zij plaatst soms een statusupdate en/of foto op het profiel van de klas. Hierbij leren de leerlingen omgaan met sociale media en de gevolgen van het online plaatsen van eigen levensgebeurtenissen. Zeer belangrijk is dat enkel de klasleerkracht het wachtwoord kent om het Facebookprofiel aan te passen. Zowel de klasleerkracht als de ICT-coördinator volgen het Facebookprofiel op en bespreken geregeld de inhoud van het profiel met de leerlingen. Leerlingen en ouders worden niet verplicht om een Facebookprofiel aan te maken, daar de inhouden op het profiel publiekelijk te bekijken zijn. Aanmelden op Facebook is dus niet nodig. (LET OP: gezien de recente rechtzaak tegen Facebook is het vrij bekijken van Facebookpagina's mogelijk niet meer beschikbaar)

e-mail eTwinning
Blogger Wordpress